0

DET KÄTTERSKA FÖRBUND Lidaverken Del I: Att I Vådeld Förgås (Cold Spring - UK original) (SS) CD

In stock

100 kr

CD is still sealed.
Comes in a digipak.
Fantastic Dark Industrial from Henrik Nordvargr Björkk (MZ.412, Folkstorm) and Thomas Ekelund (Trepaneringsritualen).
Cold Spring – CSR265CD. UK 2021.